‘Εντυπη ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών στους τομείς της υγείας, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης καθώς και στα ζητήματα της καθημερινότητας και προβολής της αξίας της διαπολιτισμικότητας, 1.7/ 2008

Αναθέτων Οργανισμός: Υπουργείο Εσωτερικών-Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών-Ε.Τ.Ε.
Επικεφαλής φορέας: Μ.Κ.Ο. PRAKSIS
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας.
Περίοδος υλοποίησης: 2009
    
Στο πλαίσιο της γενικότερης δραστηριότητας για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εσωτερικών-Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα, η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη» (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α) συμμετείχε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΙΑ ΙΙ». Το πρόγραμμα ΦΙΛΙΑ ΙΙ είχε ως βασικό σκοπό την προώθηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο σε πέντε τομείς: της υγείας, της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας, της καθημερινής διαβίωσης των μεταναστών που διαβιούν στην Ελλάδα, αλλά και προβολής της αξίας της διαπολιτισμικότητας. Το σύνολο της εκστρατείας έντυπης ενημέρωσης αφορούσε το σχεδιασμό, παραγωγή και διανομή 190.000 εντύπων ενημέρωσης στις παραπάνω πέντε θεματικές στην Αγγλική, στη Ρωσική, την Αραβική, την Ελληνική και την Αλβανική γλώσσα. Απώτερος σκοπός του προγράμματος ήταν η ενημέρωση υπηκόων τρίτων χωρών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεων τους στη νέα χώρα διαμονής τους καθώς και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και για τις διαδικασίες πρόσβασης σε αυτές.

«Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.6, Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)- Β’ κύκλος

Αναθέτων Οργανισμός: Υπουργείο Απασχόλησης
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς:
Περίοδος υλοποίησης: 2009

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.6, Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) – Β’ κύκλος του Υπουργείου Απασχόλησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. υλοποίησε τρία (3) σχέδια δράσης με στόχο την προσέλκυση στην απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως άνεργοι, γυναίκες, μετανάστες. Επωφελούμενοι Ο.Τ.Α. ήταν ο Δήμος Περιστερίου, ο Δήμος Κορυδαλλού και ο Δήμος Μελισσίων. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων η Εταιρεία προσέλαβε τρεις κοινωνικούς επιστήμονες. Τα στελέχη της εταιρείας παρείχαν επί 12 μήνες σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των τριών δήμων υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης των ανέργων για την καλλίτερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Εκτυπώθηκαν τρεις Οδηγοί με θέματα την ένταξη, την δημιουργία επιχειρήσεων, τους τρόπους αναζήτησης εργασίας.

Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.6, Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)- Α’ κύκλος

Αναθέτων Οργανισμός: Υπουργείο Απασχόλησης
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς:
Περίοδος υλοποίησης: 2008

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.6, Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) – Α’ κύκλος του Υπουργείου Απασχόλησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. υλοποίησε πέντε (5) σχέδια δράσης με στόχο την προσέλκυση στην απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως νέοι άνεργοι, γυναίκες μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, ηλικιωμένοι άνεργοι κ.λ.π. Δύο από αυτά τα Σχέδια Δράσης αφορούσαν την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Οι επωφελούμενοι Ο.Τ.Α ήταν η Νομαρχία Πειραιώς, ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, ο Δήμος Κερατσινίου και ο Δήμος Αχαρνών. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων η Εταιρεία προσέλαβε πέντε κοινωνικούς επιστήμονες. Τα στελέχη της εταιρείας παρείχαν επί 12 μήνες σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των προαναφερόμενων Δήμων υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης για την ένταξή των ενδιαφερομένων στην αγορά εργασίας. Εκτυπώθηκαν πέντε Οδηγοί.

Ασφαλής Κοινωνική Δικτύωση- Safe Social Networking

Αναθέτων Οργανισμός: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς:
Περίοδος υλοποίησης: Ιούλιος 2008- Ιούνιος 2009

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς υλοποίησε σε τρεις Δήμους της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής Αθήνας, Περιστέρι, Αχαρνές και Μελίσσια, το Σχέδιο Δράσης “Safe Social Networking”. Σκοπός του προγράμματος που διήρκεσε από το τελευταίο εξάμηνο του 2008 έως το πρώτο εξάμηνο του 2009 ήταν η ενημέρωση και πληροφόρηση γονέων και παιδιών για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης μέσω της συγγραφής και παραγωγής ενός ενημερωτικού φυλλαδίου και τη διοργάνωση τριών ενημερωτικών εκδηλώσεων με θέμα την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο. Συνεργάτες της Εταιρείας επεξεργάστηκαν έναν πλήρη Οδηγό για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο.