«Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.6, Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)- Β’ κύκλος

Αναθέτων Οργανισμός: Υπουργείο Απασχόλησης
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς:
Περίοδος υλοποίησης: 2009

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.6, Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) – Β’ κύκλος του Υπουργείου Απασχόλησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. υλοποίησε τρία (3) σχέδια δράσης με στόχο την προσέλκυση στην απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως άνεργοι, γυναίκες, μετανάστες. Επωφελούμενοι Ο.Τ.Α. ήταν ο Δήμος Περιστερίου, ο Δήμος Κορυδαλλού και ο Δήμος Μελισσίων. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων η Εταιρεία προσέλαβε τρεις κοινωνικούς επιστήμονες. Τα στελέχη της εταιρείας παρείχαν επί 12 μήνες σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των τριών δήμων υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης των ανέργων για την καλλίτερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Εκτυπώθηκαν τρεις Οδηγοί με θέματα την ένταξη, την δημιουργία επιχειρήσεων, τους τρόπους αναζήτησης εργασίας.

Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.6, Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)- Α’ κύκλος

Αναθέτων Οργανισμός: Υπουργείο Απασχόλησης
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς:
Περίοδος υλοποίησης: 2008

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.6, Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) – Α’ κύκλος του Υπουργείου Απασχόλησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. υλοποίησε πέντε (5) σχέδια δράσης με στόχο την προσέλκυση στην απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως νέοι άνεργοι, γυναίκες μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, ηλικιωμένοι άνεργοι κ.λ.π. Δύο από αυτά τα Σχέδια Δράσης αφορούσαν την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Οι επωφελούμενοι Ο.Τ.Α ήταν η Νομαρχία Πειραιώς, ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, ο Δήμος Κερατσινίου και ο Δήμος Αχαρνών. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων η Εταιρεία προσέλαβε πέντε κοινωνικούς επιστήμονες. Τα στελέχη της εταιρείας παρείχαν επί 12 μήνες σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των προαναφερόμενων Δήμων υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης για την ένταξή των ενδιαφερομένων στην αγορά εργασίας. Εκτυπώθηκαν πέντε Οδηγοί.

Ασφαλής Κοινωνική Δικτύωση- Safe Social Networking

Αναθέτων Οργανισμός: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς:
Περίοδος υλοποίησης: Ιούλιος 2008- Ιούνιος 2009

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς υλοποίησε σε τρεις Δήμους της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής Αθήνας, Περιστέρι, Αχαρνές και Μελίσσια, το Σχέδιο Δράσης “Safe Social Networking”. Σκοπός του προγράμματος που διήρκεσε από το τελευταίο εξάμηνο του 2008 έως το πρώτο εξάμηνο του 2009 ήταν η ενημέρωση και πληροφόρηση γονέων και παιδιών για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης μέσω της συγγραφής και παραγωγής ενός ενημερωτικού φυλλαδίου και τη διοργάνωση τριών ενημερωτικών εκδηλώσεων με θέμα την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο. Συνεργάτες της Εταιρείας επεξεργάστηκαν έναν πλήρη Οδηγό για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο.