Συμμετοχή της ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α στην υλοποίηση του έργου “STAGE FOR CROSS BORDER CULTURE” – CULSTAGE, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”».

Mε απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση το διακρατικό έργο “STAGE FOR CROSS BORDER CULTURE”-CULSTAGE.Το έργο υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος – άξονας προτεραιότητας 2 “A sustainable and climate-adaptable cross border area”- και εντάσσεται στην επενδυτική προτεραιότητα 6c “Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage”. Θα υλοποιηθεί με την συνεργασία συνολικά έξι (6) εταίρων. Εκτός του Δήμου Παγγαίου που είναι ο επικεφαλής εταίρος στην σύμπραξη συμμετέχουν η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, το τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από τη Βουλγαρία το Πολιτιστικό Κέντρο “Otets Paisiy – 1919” στο Σαντάνσκι, το Πολιτιστικό Κέντρο Emanuil Vaskidovich – 1886 στο Melnik, και το Μοναστήρι “Rozhdestvo Bogorodichno” στο Melnik. Το έργο θα διαρκέσει 24μήνες και αφορά δράσεις ανάπτυξης θρησκευτικού και περιπατητικού τουρισμού στην περιοχή. Η ΕΠΕΚΣΑ θα συμβάλλει με δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης για την ενίσχυση του θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού με σκοπό την τοπική ανάπτυξη και την προσέλκυση
επισκεπτών (ειδικών ομάδων πληθυσμού) στα σημεία ενδιαφέροντος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.395.436,25 €.

Project Title: Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion

Project Acronym: RNYN

EPEKSA participates as partner through its experts in a European-led multidisciplinary network of 42 members to deal

The RNYN project aims at developing a model of comprehension for rural NEETsu2019 social exclusion risk and protective factors based on the bioecological model. It focuses on three specific goals:

(1) upholding future research capability, with an emphasis on Early Stage Researchers (ESR) and Inclusiveness Target Countries (ITC);

(2) creating a rural NEETsu2019 online observatory; and

(3) fostering knowledge use by policy makers and practitioners.

The RNYN work plan will be produced by 4 working groups; it will contribute to define a coherent model for future research, based on an intensive survey of national and cross- national trends regarding rural NEETsu2019 profile and support systems, as well as methodological and intervention best-practices in the field. RNYN added value stems from an eclectic theoretical, disciplinary, institutional and international approach and in upskilling ESR in ITC that are more affected by high rural NEET rates. In the long run,
RNYNu2019s scientific impact will lead to the creation of a rural NEETsu2019 observatory, integrating ESR in a broad multidisciplinary community and strengthening the COST Inclusiveness Policy.

Long-term socio-economic impact is expected to be translated into (in)ternational legislation to tackle rural NEETsu2019 needs and promote sectoral innovations. RNYN is a timely proposal by creating networks/platforms to organize findings, connect critical mass dealing with rural NEETs and build up research capacity. It is also socially relevant, by aiming at informing policies and on-the-ground practices.

Participating Countries: Bulgaria (4), Cyprus (1), Czech Republic (3), Germany (3), Greece (4), Hungary (2), Italy (2), Moldova (3), Poland (3), Portugal (3), Romania (4), Slovakia (3), Slovenia (2), Spain (4), Turkey (1).

MedTOWN: Co-producing social policies with Social and Solidarity Economy (SSE) actors to fight poverty, inequality and social exclusion”, ENI CBC MED Programme

Information about the project “MedTOWN: Co-producing social policies with Social and Solidarity Economy (SSE) actors to fight poverty, inequality and social exclusion”, ENI CBC MED Programme

MedTOWN is a cooperation project financed by the European Union through the European Neighbourhood Instrument of Cross Border Cooperation within the framework of the Mediterranean Basin 2014-2020 Programme. The main objective of the project is to promote and demonstrate initiatives of co-production of social services through the cooperation of public, private and social solidarity economy (SSE) sector as well as to strengthen the role and the capacities of the SSE actors in the co-production model through a shared Community of Practice and a better regulated framework.

Public services face an unprecedented set of challenges: increasing demand, rising expectations, seemingly intractable social problems and, in many cases, reduced budgets. In Europe previous approaches have produced important improvements in some area, certainly, but failed to tackle the structural inequalities that are fuelling the demand for services. In the Arab world, heterogeneous and fractured social structures, along with occupational shifts from agricultural to industrial and service activities, are overstretching already weak social services schemes that fails to address the real drivers of poverty, inequality and exclusion. MedTOWN is an initiative focused on the combined potential of agents of the social and solidarity economy (SSE), citizenship and local authorities to co-produce the social policies that can fight poverty, inequality, social exclusion and environmental unsustainability in the riparian countries of the Mediterranean basin, providing them with tools and connections to help them build local resilience and foster their transition towards becoming more fair, resilient and sustainable societies in the Euro-Mediterranean region.

The initiative is based on Action Research to support the design of effective public policies on the provision of social services. To that effect a series of experimental actions deploying a co-production model will be undertaken and will serve both as effective modalities to increase the effectiveness of social services delivery during the project and as test-monitoring of results for policy design.

What will be improved?

MedTOWN will provide authorities with low-cost and innovative capacities to deliver quality social services. This will be done through: Social Experimentation on co-production and complementary currencies in the Territories, Policy Dialogue within national strategies and regulations on SSE and social services and Policy and Regulatory Framework for co-production in social services.

The project will support social services provision for 11.376 people strengthen/create partnerships in all participating countries will generate  work; opportunities, will create a Mediterranean database with evidence-based analysis on Regional co-produced social services and will provide 42 policy recommendations.

Who will benefit

Communities with a high proportion of impoverished households (Beni Zeid, Palestine Campolide, Portugal Barrio Amate, Seville Kavala, Greece).

Women victims of gender violence (Tunisia), refugees or people with disabilities (Irbid, Jordan Kavala in Greece).

Social workers and frontline staff in public organizations.

The responsible national/regional bodies in the regulation of social services and SSE.

NGO practioners.

 

Budget: 3.444.831,73 € (86.5 % Programme contribution), Duration in months 36 Months

EPEKSA is partner in a consortium led by Assembly of Cooperation for Peace, Spain with 9 partners (Spain, Greece, Palestine, Jordan, Tunisia, Portugal) in total and 7 associate partners.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union under the ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. The contents of this document are the sole responsibility of EPEKSA and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or the Programme management structures”:

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Μεταμόρφωσης

Τι είναι η Δομή:
Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» του Δήμου Μεταμόρφωσης, αποτελείται από το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και τη «Παροχή Συσσιτίου». Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» διανέμει σε τακτική βάση τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κ.λπ., σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Για την συλλογή των παραπάνω προϊόντων το «Κοινωνικό παντοπωλείο» συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, τα σχολεία και την τοπική κοινωνία.
Η «Παροχή Συσσιτίου» αφορά την δωρεάν διανομή γευμάτων σε πολίτες του Δήμου Μεταμόρφωσης που το έχουν ανάγκη και έχει συγκεκριμένη δυναμικότητα παροχής γευμάτων. Πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, ενώ συνδέεται με τοπικούς φορείς όπως: επιχειρήσεις, σχολεία, ΜΚΟ, την τοπική κοινωνία κ.ά. Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» του Δήμου Μεταμόρφωσης, λειτουργεί με σταθερό ωράριο και το απαιτούμενο προσωπικό. Επιπλέον, με τη βοήθεια του Κοινωνικού Λειτουργού που στελεχώνει τη Δομή παρέχεται ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και υποστήριξη των ωφελουμένων.
Τέλος, το προσωπικό της Δομής συντονίζει, ενισχύει και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εθελοντών στο όλο εγχείρημα.
Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι:
Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ» είναι μόνο οι κάτοικοι του
Δήμου Μεταμόρφωσης. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι δύναται να είναι:
α) Έλληνες κάτοικοι του Δήμου
β) Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου
γ) Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, καθώς και δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας. Τα άτομα αυτά βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών
στοιχείων.

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο Αυγούστου 2017 με Δεκέμβριο 2017:
1η Δράση 3/09/2017: Διάθεση εγχώριων αγροτικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, για την ενίσχυση του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δήμου Μεταμόρφωσης από τους παραγωγούς και τους κατοίκους στην Πλατεία Δημαρχείου, Μεταμόρφωσης Σωτήρος.

2η Δράση 21/09/2017: Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» του Δήμου Μεταμόρφωσης σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση και την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μεταμόρφωσης πραγματοποίησε διανομή σχολικών ειδών με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε 132 ανήλικα παιδιά των 79 ωφελούμενων οικογενειών στο χώρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεταμόρφωσης.

3η Δράση 26/09/2017: Στο Δήμο Μεταμόρφωσης εφαρμόζεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» εξυπηρέτησε και συμμετείχε στη διανομή των προϊόντων του ΤΕΒΑ σε 231 ωφελούμενες οικογένειες.

4η Δράση 1/10/2017: Διάθεση εγχώριων αγροτικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, για την ενίσχυση του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δήμου Μεταμόρφωσης από τους παραγωγούς και τους κατοίκους στην Πλατεία Δημαρχείου, Μεταμόρφωσης Σωτήρος.

5η Δράση 5/10/2017: Στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Μεταμόρφωσης διοργανώθηκε Ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος των ΟΤΑ στην αντιμετώπιση της φτώχειας» όπου έγινε παρουσίαση της «ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το «Κέντρο Κοινότητας» του Δήμου Μεταμόρφωσης σε συνεργασία με την «Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη» και τη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» του Δήμου Μεταμόρφωσης.

6η Δράση 5/11/2017: Διάθεση εγχώριων αγροτικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, για την ενίσχυση του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δήμου Μεταμόρφωσης από τους παραγωγούς και τους κατοίκους στην Πλατεία Δημαρχείου, Μεταμόρφωσης Σωτήρος.

7η Δράση 2/12/2017: Δράση για τη συλλογή τροφίμων για την ενίσχυση του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» στο χώρο του 1ου Γυμνασίου του Δήμου Μεταμόρφωσης.

8η Δράση 3/12/2017: Διάθεση εγχώριων αγροτικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, για την ενίσχυση του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δήμου Μεταμόρφωσης από τους παραγωγούς και τους κατοίκους, στην Πλατεία Δημαρχείου, Μεταμόρφωσης Σωτήρος.

9η Δράση 16/12/2017: Πραγματοποιήθηκε διπλή παιδική παράσταση με τίτλο «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η Μουσική!» στο 6ο Δημοτικό σχολείο της Μεταμόρφωσης. Στη δράση αυτή, η οποία είχε κοινωνικό χαρακτήρα, συγκεντρώθηκαν τρόφιμα, είδη παντοπωλείου και παιχνίδια για την ενίσχυση των ωφελούμενων οικογενειών του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δήμου Μεταμόρφωσης.

10η Δράση 19/12/2017: Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» εξυπηρέτησε και συμμετείχε στη διανομή χοιρινού κρέατος σε 74 επιπλέον οικονομικά αδύναμες οικογένειες, ενόψει της γιορτής των Χριστουγέννων, για το γιορτινό τραπέζι.

11η Δράση 20/12/2017: Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» του Δήμου Μεταμόρφωσης, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μεταμόρφωσης και την Κοινωφελή Επιχείρηση, διοργάνωσε χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών, στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Μεταμόρφωσης. Η γιορτή πραγματοποιήθηκε σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου υπήρχε μεγάλη ποικιλία σε κεράσματα, μουσικές, καθώς και συσκευασίες με δωράκια που μοιράστηκαν στα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών.

12η Δράση 28/12/2017: Δράση για τη συλλογή τροφίμων για την ενίσχυση του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» σε διήμερο φιλικό αγώνα μπάσκετ στο γήπεδο Κ. Αρβανίτης, στην Μεταμόρφωση. Το «ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ» διοργανώθηκε από το Δήμο Μεταμόρφωσης και τον Γ.Α.Ο.Κ., όπου αντί για εισιτήριο ο κόσμος που παρακολούθησε τους αγώνες πρόσφερε είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα.

13η Δράση 29/12/2017: Δράση για τη συλλογή τροφίμων για την ενίσχυση του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» σε φιλικό αγώνα μπάσκετ στο γήπεδο Κ. Αρβανίτης, στην Μεταμόρφωση. Το  «ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ» διοργανώθηκε από το Δήμο Μεταμόρφωσης και τον Γ.Α.Ο.Κ., όπου αντί για εισιτήριο ο κόσμος που παρακολούθησε τους αγώνες πρόσφερε είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα.

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Γλυφάδας

Τι είναι η Δομή:
Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» του Δήμου Γλυφάδας, αποτελείται από το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και τη «Παροχή Συσσιτίου».
Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» διανέμει σε τακτική βάση τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κ.λπ., σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Για την συλλογή των παραπάνω προϊόντων το «Κοινωνικό παντοπωλείο» συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, τα σχολεία και την τοπική κοινωνία.
Η «Παροχή Συσσιτίου» αφορά την δωρεάν διανομή γευμάτων σε πολίτες του Δήμου Γλυφάδας που το έχουν ανάγκη και έχει συγκεκριμένη δυναμικότητα παροχής γευμάτων. Πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, ενώ συνδέεται με τοπικούς φορείς όπως: επιχειρήσεις, σχολεία, ΜΚΟ, την τοπική κοινωνία κ.ά.
Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» του Δήμου Γλυφάδας, λειτουργεί με σταθερό ωράριο και το απαιτούμενο προσωπικό.
Επιπλέον, με τη βοήθεια του Κοινωνικού Λειτουργού που στελεχώνει τη Δομή παρέχεται ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και υποστήριξη των ωφελουμένων.
Τέλος, το προσωπικό της Δομής συντονίζει, ενισχύει και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εθελοντών στο όλο εγχείρημα.
Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι:
Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ» είναι μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Γλυφάδας. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι δύναται να είναι:
α) Έλληνες κάτοικοι του Δήμου
β) Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου
γ) Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, καθώς και δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.
Τα άτομα αυτά βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2017 με Δεκέμβριο 2017:

1η Δράση 11 /12/2017: Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση της «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών» του Δήμου Γλυφάδας, στα πλαίσια της θεατρικής παράστασης “Γοργόνες και Μάγκες” που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου.

2η Δράση 16/12/2017-17/12/2017: Συμμετοχή του προσωπικού της Δομής στις διήμερες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Γλυφάδας με την ονομασία “Κόκκινη Νύχτα” με σκοπό την διανομή φυλλαδίων και την συγκέντρωση τροφίμων.

Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών

Σύμπραξη φορέων αποτελούμενη από την ΔΑΕΜ Α.Ε  του  Δήμου Αθηναίων (συντονιστής φορέας), την Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) και το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος (Δ.Κ.Ε.Ε.) ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών». Το έργο χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από του Υπουργείο Εσωτερικών/ ΕΤΕ-Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών  και την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ολοκληρωθεί μέχρι τα  τέλη Ιουνίου 2015.

Σκοπός του έργου είναι να δημιουργήσει  μια ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλόγου για την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων σε θέματα διαθρησκευτικού ενδιαφέροντος, πίστης και θρησκειών. Στον  δημόσιο διάλογο καλούνται να συμμετάσχουν μετανάστες, εκπρόσωποι θρησκευτικών δογμάτων, ενώσεις και κοινότητες μεταναστών, δημόσιοι φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις,  διαπολιτισμικοί μεσάζοντες,  δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης,  επιστήμονες και οι ιδιώτες. O διάλογος θα υποστηριχθεί μέσω μιας ευρύτατης δικτύωσης στο εσωτερικό και εξωτερικό και θα κορυφωθεί με την οργάνωση μια διεθνούς  Ημερίδας τον μήνα Ιούνιο. Παράλληλα θα επιδιωχθεί η αξιολόγηση των καλών πρακτικών που έχουν αποδειχθεί  επιτυχείς στην προώθηση του διαθρησκευτικού διαλόγου σε άλλες χώρες και η διατύπωση συστάσεων προς την ελληνική πολιτεία για τη υιοθέτηση ανάλογων πολιτικών και πρακτικών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλόγου θα λειτουργεί για μια πενταετία στον ιστότοπο της ΔΑΕΜ ΑΕ του Δήμου της Αθήνας.

Το έργο: 4.1/13 «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Πληροφορίες:

ΔΑΕΜ, τηλ. 210-5277113, info@daem.gr.

ΕΠΕΚΣΑ, τηλ. 210-3303060, info@epeksa.gr.

ΔΚΕΕ, τηλ. 210-8037643, inortho@otenet.gr.

Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες ΤΟΠ (ΕΚΟ) «Ένταξη για ‘Ολους» στο Δήμο Αθήνας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού», Δράση 3: τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες, κατηγορία παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», Θεματικός άξονας προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών».

Αναθέτων οργανισμός: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και ‘Αλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Δικαιούχος φορέας: Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΟ-ΔΡΑΣΗ
Μέλη σύμπραξης: Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη- ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. (συντονιστής), Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών- Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ, Κ.Ε.Κ. Διάσταση Α.Ε., Σύνδεσμος Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης- ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ., Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Αθηναίων- ΚΕΚΔΑ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο και ταυτόχρονα υποστηρίζονται από αυτό, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους (business driven networking). Το Σχέδιο Δράσης βασίζεται στη δυναμική της περιοχής της Αθήνας και έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας συστάδων ΜΜΕ μέσω καινοτόμων μεθόδων αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας. Το έργο ενισχύει την προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και τη διάχυση της μάθησης μεταξύ των ΜΜΕ για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων και εργαλείων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, όσο και σε νέες ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας. Το παραγόμενο προϊόν του Έργου θα είναι ένα τοπικό Δίκτυο Επιχειρήσεων (Learning Network), το οποίο θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης. Το Δίκτυο θα υποστηριχθεί μέσω των δράσεων του Σχεδίου ώστε να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης με προοπτικές διατήρησής τους στην παρούσα οικονομική συγκυρία, να βελτιωθεί με συστηματικό τρόπο η ανταγωνιστικότητα των μελών του και να συνεχίσει τη δράση του και μετά την ολοκλήρωση του παρόντος Σχεδίου. Η ομάδα- στόχος αφορά 100 άτομα τα οποία θα προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια.

Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 4.1.Β/12

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή και πολυπολιτισμική κοινωνία
Η διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης απέναντι στις προκλήσεις που θέτει η μετανάστευση στα κράτη μέλη της Ε.Ε., δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση και προώθηση των πολιτικών ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Η ομαλή ενσωμάτωση των ατόμων που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον, παραμένει ουσιαστικό διακύβευμα για τις σύγχρονες κοινωνίες, προσδίδοντας εξέχουσα σημασία στην ανάπτυξη κοινών δράσεων σε βάθος χρόνου, την ανταλλαγή εμπειριών, τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών, καθώς και στη δυναμική της δικτύωσης και της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη – ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α., και η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – ΑΔΕΠ, συνεργάζονται και υλοποιούν με τη συγχρηματοδότηση κοινοτικών και εθνικών πόρων, τη Δράση 4.1.β/12 «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο», του Ετήσιου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΕΤΕ).

Στόχος είναι η λειτουργία, η διεύρυνση και η δραστηριοποίηση του Δικτύου Συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί και αποτελείται από εκπροσώπους των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων των κρατών μελών, ώστε να αποκτήσει μια νέα δυναμική ως ένα forum σταθερής ανταλλαγής απόψεων, συζήτησης, αμοιβαίας μάθησης και μεταφοράς γνώσης.

Για την ενίσχυση του Δικτύου Συνεργασίας, το Έργο περιλαμβάνει δράσεις.

Το Έργο αποτελεί συνέχεια των Δράσεων Δημιουργίας και Ανάπτυξης Δικτύου Συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών – ΣΕΜ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το 2012 και 2013 αντίστοιχα.

Γιατί τα ΣΕΜ οφείλουν και πρέπει να παραμείνουν ζωντανό κύτταρο των τοπικών κοινωνιών, μέσα από την καταξίωση του θεσμού και την ενίσχυση του ρόλο τους.

Έτσι, μετουσιώνεται το σύνολο της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί, σε έναν ασφαλή δρόμο για την εφαρμογή πρότυπων παραδειγμάτων αποτελεσματικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.

Έτσι, επιτυγχάνεται στην πράξη αρμονική συνύπαρξη στους κόλπους μια ανοιχτής, πολυπολιτισμικής και δημοκρατικής κοινωνίας.

Διακρατική Τεχνική Συνάντηση Καλής Πρακτικής για τα ΣΕΜ στη Βιέννη

Στις 9 & 10 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη Τεχνική Συνάντηση στη Βιέννη με συμμετοχή εκπροσώπων των ΣΕΜ και Τοπικών Αρχών  από τους Δήμους Αγίων Αναργύρων, Πάτρας, Ηλιούπολης, Ερμούπολης Σύρου, Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας και Νέας Σμύρνης καθώς και φορέων Ευρωπαϊκών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στόχος της Συνάντησης ήταν η προβολή και η διάδοση Παρουσίαση Βέλτιστων Πρακτικών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών και η ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζουν τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Τεχνική Συνάντηση στη Βιέννη έγινε στο πλαίσιο τη Δράσης 4.1.β/12 «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο», του Ετήσιου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΕΤΕ) και υλοποιείται από την  Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη – ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α., τη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – ΑΔΕΠ, με τη συγχρηματοδότηση κοινοτικών και εθνικών πόρων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΒΙΕΝΝΗ

Διακρατικό Εργαστήρι Καλών Πρακτικών για τα ΣΕΜ στη Βαρκελώνη

Στις 23 & 24 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στnν Βαρκελώνη Διακρατικό Εργαστήριο Παρουσίασης Καλών Πρακτικών με συμμετοχή εκπροσώπων των ΣΕΜ και Τοπικών Αρχών από τους Δήμους Αγίων Αναργύρων, Πάτρας, Αλεξανδρούπολης, Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας καθώς και φορέων Ευρωπαϊκών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στόχος της Συνάντησης ήταν η προβολή και η διάδοση Παρουσίαση Βέλτιστων Πρακτικών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών και η ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζουν τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το διαρκατικό Εργαστήριο στη Βαρκελώνη έγινε στο πλαίσιο τη Δράσης 4.1.β/12 «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο», του Ετήσιου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΕΤΕ) και υλοποιείται από την  Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη – ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α., τη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – ΑΔΕΠ, με τη συγχρηματοδότηση κοινοτικών και εθνικών πόρων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεματικό Εργαστήριο
«Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Ένταξης: Η Ελληνική Εμπειρία»
Διοργανώνεται στην Αθήνα την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014, με τη συνεργασία του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Εργαστήριο Διαβούλευσης – Workshop με θέμα: «Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Ένταξης: Η Ελληνική Εμπειρία»

Το Εργαστήριο Διαβούλευσης σχεδιάστηκε και διεξάγεται στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (4.1.β/12) του Ετήσιου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Εστιάζει στη λειτουργία αλλά και περαιτέρω ενίσχυση του Δικτύου Συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναδεικνύοντας τη σημασία του διαλόγου, της ανταλλαγής απόψεων,
προβληματισμών, αλλά και καλών πρακτικών σε θέματα μετανάστευσης και ομαλής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.

Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Αγίων Αναργύρων – Καματερού, κ. Νικόλαος Παντελιάς.

Το Workshop διαρθρώνεται σε δύο θεματικές ενότητες ως εξής:
Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης
– Υπηρεσίες & Προγράμματα για την προαγωγή της ενσωμάτωσης των μεταναστών στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Αγγελική Οικονομοπούλου, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αγίων Αναργύρων –
Καματερού.

– Η εμπειρία Καλής Πρακτικής από την Αυστρία: από το πρόβλημα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της παρέμβασης, Christoph Planitzer, Administration Lower Austria, Coordination of Measures for Integration.

– Τοπικά Σχέδια Δράσης & Επιχειρηματικότητα των μεταναστών, Delia Stefenel, University “Lucian Blaga” of Sibiu, Romania.
– Ανάγκες των μεταναστών και ο ρόλος των μεταναστευτικών οργανώσεων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των Τοπικών Σχεδίων Δράσης, Παρεμβάσεις – Τοποθετήσεις εκπροσώπων μεταναστευτικών
οργανώσεων του Νομού Αττικής.

Τις εργασίες θα συντονίσει ο εμπειρογνώμονας κ. Χαράλαμπος Γραμματικόπουλος, από την Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.

Η διοργάνωση Θεματικών Εργαστηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Βαρκελώνη, Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Δήμος Πατρέων) αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις του Έργου. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται το βήμα για ένα γόνιμο διάλογο, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση ζητημάτων
που αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δραστηριοτήτων, την αξιολόγηση των ενταξιακών πολιτικών, καθώς και τη διαχείριση των πόρων για τη χρηματοδότησή τους.

Το Έργο υλοποιείται από την Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη –
ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α., την Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. και την Αναπτυξιακή
Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – ΑΔΕΠ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Δράση 4.1./12 «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασία», Έργο 4.1.β/12 «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας
μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο»
υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς Πόρους.

Το Έργο 4.1.β/12 «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2012 (Δράση 4.1.β/12)  του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και χρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες ΤΟΠ (ΕΚΟ) «Δημιουργικοί Μεταμορφισμοί στην Αγορά Εργασίας» στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού», Δράση 3: τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες, κατηγορία παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», Θεματικός άξονας προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο & το υπουργείο εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και Πρόνοιας.

Αναθέτων οργανισμός: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και ‘Αλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Δικαιούχος φορέας: Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συνέργια για τη Μεταμόρφωση
Μέλη σύμπραξης: Σύμβουλοι Μεθόδων και Διαδικασιών PCM Ε.Π.Ε. (συντονιστής), Δήμος Μεταμόρφωσης, Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη- ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α., Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε., Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής- Πειραιώς, 01 Πληροφορική Εκπαιδευτική Α.Ε. και το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας.

Κύριο σημείο της προτεινόμενης παρέμβασης αποτελεί η παράλληλη προσέγγιση και υποστήριξη ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο και ταυτόχρονα υποστηρίζονται από αυτό, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους (business driven networking). Το Σχέδιο Δράσης βασίζεται στη δυναμική της περιοχής παρέμβασης και έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας συστάδων ΜΜΕ μέσω καινοτόμων μεθόδων αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας. Το έργο ενισχύει την προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και τη διάχυση της μάθησης μεταξύ των ΜΜΕ για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων και εργαλείων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, όσο και σε νέες ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας.

Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες ΤΟΠ (ΕΚΟ) «Μαζί για Δουλειά» στο Δήμο Καλλιθέας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού», Δράση 3: τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες, κατηγορία παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», Θεματικός άξονας προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Αναθέτων οργανισμός: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και ‘Αλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Δικαιούχος φορέας: Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ορίζοντες Απασχόλησης
Μέλη σύμπραξης: Αθηναϊκή Αναπτυξιακή- Σύμβουλοι Διοίκησης και Ανάπτυξης Α.Ε. (συντονιστής), Δήμος Καλλιθέας, Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας- ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη- ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. και Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε..

Κύριο στοιχείο για το έργο, αποτελεί η παράλληλη προσέγγιση και υποστήριξη των ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και των επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο και υποστηρίζονται μέσω των δυνατοτήτων του έργου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους. Ωφελούμενοι του Τοπικού Σχεδίου Δράσης στην Καλλιθέα, θα είναι 100 άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. που εντάσσονται στις ακόλουθες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, Αμ.Ε.Α., Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια).