ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΟΧ2/2022

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2022 παρατείνεται έως την 07/10/2022.

Recommended Posts