ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2024 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ εργασιακά ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Αττική» ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 04

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2024 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Αττική» ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 04
«Μια ποιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη, μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Συνέχιση Λειτουργίας Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών:
Συλλειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Δομής Παροχής Συσσιτίου στο Δήμο Γλυφάδας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη-ΕΠΕΚΣΑ, προτίθεται  να προσλάβει επιστημονικό συνεργάτη για την διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, INTERREG, EuropeAid, AMIF, Horizon, EC Grants κ.ά.).

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Κοινωνικών, Πολιτικών ή Οικονομικών Επιστημών, να χειρίζεται πάρα πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, να μπορεί εργάζεται άνετα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο των συγχρηματοδοτούμενων έργων και να διακρίνεται για τις επικοινωνιακές ικανότητες σε διεθνές περιβάλλον. Θα εκτιμηθούν επίσης η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και η διεθνής εμπειρία.

Αντικείμενο Θέσης

-Υλοποίηση και Διαχείριση προγραμμάτων (συγγραφή παραδοτέων, επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, συντονισμός δράσεων και εταίρων, παρακολούθηση εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, συγγραφή εκθέσεων προόδου, κ.ά.)

-Εντοπισμός και ανίχνευση εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

-Υποβολή προτάσεων εθνικών και Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων (συγγραφή προτάσεων, εύρεση εταίρων, συντονισμός εταίρων και συνεργατών, επικοινωνία με φορείς, παρακολούθηση διαδικασίας υποβολής)

 

Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει: α) πολύ καλή γνώση και εμπειρία των διαδικασιών και του θεσμικού πλαισίου των αναπτυξιακών προγραμμάτων και των συναφών διαγωνισμών, β) να κινείται άνετα σε διεθνή περιβάλλοντα και γ) να μπορεί να εργαστεί στο πλαίσιο απαιτητικών χρονοδιαγραμμάτων.

 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν λεπτομερές Βιογραφικό στα ελληνικά και αγγλικά, καθώς και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση epeksa@otenet.gr μέχρι την 10η Απριλίου 2024.

 

Αθήνα 1/3/2024

Οργάνωση

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Ομότιμος καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος
 • Ναπολέων Μαραβέγιας, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος
 • Ανδρέας Μοσχονάς, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Μέλος
 • Χαράλαμπος Οικονόμου, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Μέλος
 • Ευγενία Μπιτσάνη, καθηγήτρια, Πανεπιστημίου Πελοποννησου, Μέλος

Επιστημονικό Συμβούλιο

 • Άγγελος Στεργίου, καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος
 • Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Ομότιμος καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
 • Μαρίνα Αγγελάκη, Δρ. Κοινωνιολογίας
 • Μαρία Καραμεσίνη, καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου
 • Θωμάς Κονιαβίτης, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
 • Αντώνης Κώστας, Δρ. Κοινωνικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο
 • Ναπολέων Μαραβέγιας, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ανδρέας Μοσχονάς, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Ευγενία Μπιτσάνη, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Νίκος Ντάσιος, κοινωνικός επιστήμων
 • Χαράλαμπος Οικονόμου, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
 • Λυδία Σαπουνάκη-Δρακάκη, καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου
 • Μανόλης Σπυριδάκης, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Ιορδάνης Ψημμένος, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου