ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη-ΕΠΕΚΣΑ, προτίθεται  να προσλάβει επιστημονικό συνεργάτη για την διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, INTERREG, EuropeAid, AMIF, Horizon, EC Grants κ.ά.).

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Κοινωνικών, Πολιτικών ή Οικονομικών Επιστημών, να χειρίζεται πάρα πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, να μπορεί εργάζεται άνετα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο των συγχρηματοδοτούμενων έργων και να διακρίνεται για τις επικοινωνιακές ικανότητες σε διεθνές περιβάλλον. Θα εκτιμηθούν επίσης η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και η διεθνής εμπειρία.

Αντικείμενο Θέσης

-Υλοποίηση και Διαχείριση προγραμμάτων (συγγραφή παραδοτέων, επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, συντονισμός δράσεων και εταίρων, παρακολούθηση εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, συγγραφή εκθέσεων προόδου, κ.ά.)

-Εντοπισμός και ανίχνευση εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

-Υποβολή προτάσεων εθνικών και Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων (συγγραφή προτάσεων, εύρεση εταίρων, συντονισμός εταίρων και συνεργατών, επικοινωνία με φορείς, παρακολούθηση διαδικασίας υποβολής)

 

Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει: α) πολύ καλή γνώση και εμπειρία των διαδικασιών και του θεσμικού πλαισίου των αναπτυξιακών προγραμμάτων και των συναφών διαγωνισμών, β) να κινείται άνετα σε διεθνή περιβάλλοντα και γ) να μπορεί να εργαστεί στο πλαίσιο απαιτητικών χρονοδιαγραμμάτων.

 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν λεπτομερές Βιογραφικό στα ελληνικά και αγγλικά, καθώς και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση epeksa@otenet.gr μέχρι την 10η Απριλίου 2024.

 

Αθήνα 1/3/2024

Πρόσκληση ένταξης νέων ωφελουμένων στη «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ».

Ανακοινώνεται η πρόσκληση ένταξης νέων ωφελουμένων στη «Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Μεταμόρφωσης: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Μεταμόρφωσης».

Πρόσκληση ένταξης ωφελουμένων στη «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Πρόσκληση ένταξης ωφελουμένων στη «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ οριστικού πίνακα κατάταξης θέσης κοινωνικού λειτουργού της ΣΟΧ 2/2022 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Γλυφάδας: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γλυφάδας» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Γλυφάδας: Κοινωνικό Παντοπωλείου και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γλυφάδας».

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης θέσης κοινωνικού λειτουργού της ΣΟΧ 2/2022, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (Α/Α 1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Γλυφάδας: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γλυφάδας» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Γλυφάδας: Κοινωνικό Παντοπωλείου και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γλυφάδας» από τοn Δικαιούχο με την επωνυμία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προσωρινoύ πίνακα κατάταξης θέσης κοινωνικού λειτουργού της ΣΟΧ 2/2022 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Γλυφάδας: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γλυφάδας» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Γλυφάδας: Κοινωνικό Παντοπωλείου και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γλυφάδας».

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης θέσης κοινωνικού λειτουργού της ΣΟΧ 2/2022, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (Α/Α 1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Γλυφάδας: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γλυφάδας» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Γλυφάδας: Κοινωνικό Παντοπωλείου και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γλυφάδας» από τοn Δικαιούχο με την επωνυμία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.