ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Αττική» ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 04

Empfohlene Beiträge