Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2022, Τόμος 18, Τεύχος 2

Articles | Άρθρα

Antigone Lyberaki, Platon Tinios, Thomas Georgiadis. Living through two crises: A preliminary investigation of resilience among older Europeans.

Antonios Kostas. Social entrepreneurship and local development. Case study of the Limited Liability Social Cooperative of Kavala.

Marianthi Kotea. Municipal Welfare in 19th century Greece.

Costas Passas. A contribution to the economic and historical debate on social classes: an empirical investigation of the productive and unproductive labour categories in Greece from 1987 to 2020.


Research | Έρευνα

“Ensuring Continuity in Education for Refugee – Continugee” – A report of the 2nd Learning Teaching Training Activity (Stavros Pantazopoulos & Yiannis Roussakis).


Book Revies | Βιβλιοκριτικές

Χρίστος Παπαθεοδώρου & Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος. Τα Οικονοµικά της κοινωνικής πολιτικής (Κώστας Πασσάς).

Δουργκούνας Γιώργος. Η εκπαιδευτική πολιτική για τη διά βίου µάθηση: Εξευρωπαϊσµός και (ανα)παραγωγή κοινωνικών ανισοτήτων (Ελένη Πρόκου).

Recommended Posts