Συνδρομή

Η Επιστημονική Επιθεώρηση «Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη» αποτελεί το βασικό μέσον προώθησης των σκοπών της Εταιρείας. Δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα και αναλύσεις κατόπιν κρίσης από ανώνυμους κριτές. Είναι το μοναδικό επιστημονικό περιοδικό τεκμηρίωσης και ανάλυσης κοινωνικών και δημοσίων πολιτικών που εκδίδεται στην Ελλάδα.

Κυκλοφορεί ανελλιπώς από το 2006 δύο φορές τον χρόνο σε 500 αντίτυπα ανά τεύχος. Με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή κοινοποίηση και γνωστοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην διεθνή επιστημονική κοινότητα η Επιθεώρηση, από το 2011, δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα μόνο στα αγγλικά ενώ περίληψη των άρθρων υπάρχει και στα ελληνικά. Ακόμα, προβλέπεται η έκδοση και ειδικών τευχών, όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Επιθεώρησης αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένα μέλη της ελληνικής και διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας.

Μεταξύ των αποδεκτών της Επιθεώρησης περιλαμβάνονται ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, πολιτικοί, φορείς του επιχειρηματικού κόσμου, κοινωνικοί εταίροι, μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κλπ.

Η Επιστημονική Επιθεώρηση εκδίδεται σε εξαμηνιαία βάση και η συνδρομή για φυσικά και νομικά πρόσωπα είναι 250 ευρώ ετησίως.

Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη
Γραβιάς 9 – 13 Αθήνα, Τ.Κ. 10678
TΗΛ: 210-3303060
E-mail: info@epeksa.gr