Επίσκεψη μελέτης και τεχνική συνάντηση έργου των εταίρων του έργου Andreia στην Αθήνα στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2022.


Στο πλαίσιο του έργου Andreia, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης (AMIF) και στο οποίο η ΕΠΕΚΣΑ είναι εταίρος, πραγματοποιείται η επίσκεψη μελέτης και τεχνική συνάντηση έργου των εταίρων στην Αθήνα, στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2022.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ