ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1/2021


Ανακοινώνονται σήμερα 27/1/2022 οι προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 για την Πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μεταμόρφωσης: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Μεταμόρφωσης» (MIS) 5003671.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ