ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επικαιροποίησης στοιχείων των ωφελουμένων στη «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»


Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων επικαιροποίησης στοιχείων των ωφελουμένων στη «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» βάσει της από 29/9/2021 Πρόσκλησης, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 5/11/2021.