Συμμετοχή της ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α στην υλοποίηση του έργου “STAGE FOR CROSS BORDER CULTURE” – CULSTAGE, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”».

Mε απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση το διακρατικό έργο “STAGE FOR CROSS BORDER CULTURE”-CULSTAGE.Το έργο υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος – άξονας προτεραιότητας 2 “A sustainable and climate-adaptable cross border area”- και εντάσσεται στην επενδυτική προτεραιότητα 6c “Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage”. Θα υλοποιηθεί με την συνεργασία συνολικά έξι (6) εταίρων. Εκτός του Δήμου Παγγαίου που είναι ο επικεφαλής εταίρος στην σύμπραξη συμμετέχουν η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, το τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από τη Βουλγαρία το Πολιτιστικό Κέντρο “Otets Paisiy – 1919” στο Σαντάνσκι, το Πολιτιστικό Κέντρο Emanuil Vaskidovich – 1886 στο Melnik, και το Μοναστήρι “Rozhdestvo Bogorodichno” στο Melnik. Το έργο θα διαρκέσει 24μήνες και αφορά δράσεις ανάπτυξης θρησκευτικού και περιπατητικού τουρισμού στην περιοχή. Η ΕΠΕΚΣΑ θα συμβάλλει με δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης για την ενίσχυση του θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού με σκοπό την τοπική ανάπτυξη και την προσέλκυση
επισκεπτών (ειδικών ομάδων πληθυσμού) στα σημεία ενδιαφέροντος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.395.436,25 €.

Recommended Posts