Υποστήριξη της Λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών Σ.Ε.Μ., 1.4/2009

Αναθέτων Οργανισμός: Υπουργείο Εσωτερικών-Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών- (Ε.Τ.Ε.)
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς: Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Περίοδος υλοποίησης: Μάιος- Ιούνιος 2011

Το πρόγραμμα παρείχε τεχνική στήριξη στον νεοσύστατο θεσμό των Σ.Ε.Μ. σε όλη την  Ελλάδα με σεμινάρια, εκδηλώσεις, εκπόνηση υποδείγματος Κανονισμού λειτουργίας, Οδηγό Εφαρμογής, Οδηγό Καλών Πρακτικών, εκπαιδευτικό υλικό και ένα διεθνές συνέδριο.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τα Σ.Ε.Μ. η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. και το Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ προχώρησαν στις επόμενες ενέργειες και δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης:
α) Διοργάνωση 16 σεμιναρίων face-to-face σε Δήμους και έδρες Περιφερειών για εκπαίδευση εκπροσώπων των Δήμων στο θεσμό των Σ.Ε.Μ. χάρη στα οποία εκπαιδεύτηκαν 288 άτομα
β) Δημιουργία ιστοσελίδας πληροφόρησης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (πλατφόρμα E-learning):
 http://elearning.sem-ete.gr
γ) Ανάρτηση πληροφοριακού και τεκμηριωτικού υλικού στην ιστοσελίδα
δ) Δημιουργία «Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης» του έργου
ε) Δημιουργία 1.100 λογαριασμών πρόσβασης στην πλατφόρμα Ε-learning με 4 ενότητες- μαθήματα Τηλεκατάρτισης καθώς 76 Δήμοι χρησιμοποίησαν το σύστημα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος για τα Σ.Ε.Μ. η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. ανέπτυξε τις επόμενες δράσεις Συμβουλευτικής και Δικτύωσης: τηλεφωνική επικοινωνία με το σύνολο των Δήμων της χώρας για διερεύνηση της ανάγκης υποστήριξης και ύπαρξης Σ.Ε.Μ., αποτύπωση της σύστασης και λειτουργίας τους, καθώς και καταγραφή κρίσιμων ζητημάτων. Διαπιστώθηκε ότι 44 Δήμοι διαθέτουν Σ.Ε.Μ. και 158 Δήμοι έχουν Γραφείο Αλλοδαπών. Συνολικά 21 Δήμοι απέστειλαν στοιχεία.

Recommended Posts