‘Εντυπη ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών στους τομείς της υγείας, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης καθώς και στα ζητήματα της καθημερινότητας και προβολής της αξίας της διαπολιτισμικότητας, 1.7/ 2008

Αναθέτων Οργανισμός: Υπουργείο Εσωτερικών-Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών-Ε.Τ.Ε.
Επικεφαλής φορέας: Μ.Κ.Ο. PRAKSIS
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας.
Περίοδος υλοποίησης: 2009
    
Στο πλαίσιο της γενικότερης δραστηριότητας για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εσωτερικών-Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα, η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη» (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α) συμμετείχε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΙΑ ΙΙ». Το πρόγραμμα ΦΙΛΙΑ ΙΙ είχε ως βασικό σκοπό την προώθηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο σε πέντε τομείς: της υγείας, της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας, της καθημερινής διαβίωσης των μεταναστών που διαβιούν στην Ελλάδα, αλλά και προβολής της αξίας της διαπολιτισμικότητας. Το σύνολο της εκστρατείας έντυπης ενημέρωσης αφορούσε το σχεδιασμό, παραγωγή και διανομή 190.000 εντύπων ενημέρωσης στις παραπάνω πέντε θεματικές στην Αγγλική, στη Ρωσική, την Αραβική, την Ελληνική και την Αλβανική γλώσσα. Απώτερος σκοπός του προγράμματος ήταν η ενημέρωση υπηκόων τρίτων χωρών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεων τους στη νέα χώρα διαμονής τους καθώς και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και για τις διαδικασίες πρόσβασης σε αυτές.

Empfohlene Beiträge