«Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.6, Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)- Β’ κύκλος

Αναθέτων Οργανισμός: Υπουργείο Απασχόλησης
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς:
Περίοδος υλοποίησης: 2009

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.6, Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) – Β’ κύκλος του Υπουργείου Απασχόλησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. υλοποίησε τρία (3) σχέδια δράσης με στόχο την προσέλκυση στην απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως άνεργοι, γυναίκες, μετανάστες. Επωφελούμενοι Ο.Τ.Α. ήταν ο Δήμος Περιστερίου, ο Δήμος Κορυδαλλού και ο Δήμος Μελισσίων. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων η Εταιρεία προσέλαβε τρεις κοινωνικούς επιστήμονες. Τα στελέχη της εταιρείας παρείχαν επί 12 μήνες σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των τριών δήμων υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης των ανέργων για την καλλίτερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Εκτυπώθηκαν τρεις Οδηγοί με θέματα την ένταξη, την δημιουργία επιχειρήσεων, τους τρόπους αναζήτησης εργασίας.

Empfohlene Beiträge