Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.6, Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)- Α’ κύκλος

Αναθέτων Οργανισμός: Υπουργείο Απασχόλησης
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς:
Περίοδος υλοποίησης: 2008

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.6, Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) – Α’ κύκλος του Υπουργείου Απασχόλησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. υλοποίησε πέντε (5) σχέδια δράσης με στόχο την προσέλκυση στην απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως νέοι άνεργοι, γυναίκες μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, ηλικιωμένοι άνεργοι κ.λ.π. Δύο από αυτά τα Σχέδια Δράσης αφορούσαν την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Οι επωφελούμενοι Ο.Τ.Α ήταν η Νομαρχία Πειραιώς, ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, ο Δήμος Κερατσινίου και ο Δήμος Αχαρνών. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων η Εταιρεία προσέλαβε πέντε κοινωνικούς επιστήμονες. Τα στελέχη της εταιρείας παρείχαν επί 12 μήνες σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των προαναφερόμενων Δήμων υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης για την ένταξή των ενδιαφερομένων στην αγορά εργασίας. Εκτυπώθηκαν πέντε Οδηγοί.

Empfohlene Beiträge