Ασφαλής Κοινωνική Δικτύωση- Safe Social Networking

Αναθέτων Οργανισμός: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Επικεφαλής φορέας: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α
Συνεργαζόμενοι φορείς:
Περίοδος υλοποίησης: Ιούλιος 2008- Ιούνιος 2009

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς υλοποίησε σε τρεις Δήμους της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής Αθήνας, Περιστέρι, Αχαρνές και Μελίσσια, το Σχέδιο Δράσης “Safe Social Networking”. Σκοπός του προγράμματος που διήρκεσε από το τελευταίο εξάμηνο του 2008 έως το πρώτο εξάμηνο του 2009 ήταν η ενημέρωση και πληροφόρηση γονέων και παιδιών για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης μέσω της συγγραφής και παραγωγής ενός ενημερωτικού φυλλαδίου και τη διοργάνωση τριών ενημερωτικών εκδηλώσεων με θέμα την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο. Συνεργάτες της Εταιρείας επεξεργάστηκαν έναν πλήρη Οδηγό για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Empfohlene Beiträge