Η Επιστημονική Εταιρεία αναλαμβάνει και εκπονεί με το έμπειρο επιστημονικό της προσωπικό επιστημονικές έρευνες και μελέτες που αφορούν κρίσιμα κοινωνικά θέματα εθνικού ή Ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Αποδέκτες των προτάσεων πολιτικής είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Υπουργεία Εργασίας, Υγείας, Εσωτερικών, οι Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.α.

Έρευνα «Οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των αποσπασμένων εργαζομένων στην Ελλάδα και την Βουλγαρία.»

Η έρευνα αναφέρεται στα εργασιακά δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων στην Ελλάδα και την Βουλγαρία. Ανατέθηκε από την ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. και πραγματοποιήθηκε το 2011 από το European Institute-EI της Βουλγαρίας στο  πλαίσιο του προγράμματος «Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών για τους αποσπασμένους εργαζόμενους». Δημοσιεύτηκε στα αγγλικά στη σειρά ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α./EPEKSA Κείμενα έρευνας-Research Papers.

Έρευνα πεδίου«Η απόσπαση εργαζομένων στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης της απόσπασης εργαζόμενων για την κατασκευή υποδομών στη μονάδα των Ελληνικών Πετρελαίων-ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη»

Η έρευνα εκπονήθηκε από την ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. και πραγματοποιήθηκε το 2011 στο  πλαίσιο του προγράμματος «Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών για τους αποσπασμένους εργαζόμενους». Επικεντρώνεται στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης από την εργασία αποσπασμένων αλλοδαπών εργαζομένων και στις προσπάθειες του Υπουργείου Εργασίας και των Συνδικάτων να παρεμποδίσουν ταν υπονόμευση των εργασιακών δικαιωμάτων. Επιστημονικός υπεύθυνος ήταν ο Ευστάθιος Τήκος. Δημοσιεύτηκε στα ελληνικά και αγγλικά στη σειρά ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α./EPEKSA, Κείμενα έρευνας-Research Papers.

Έρευνα “The illegal Work in Europe”

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2010 από τα Ευρωπαϊκά Think-tanks DIESIS και POUR LA SOLIDARITET για λογαριασμό της Επιστημονικής Εταιρείας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Καταπολεμώντας την αδήλωτη εργασία. Η έρευνα που παρουσιάστηκε στο Διεθνές σεμινάριο, «Αδήλωτη εργασία, μετανάστευση, κρίση. Πολιτικές αντιμετώπισης και κοινωνικά δικαιώματα» αναλύει τις πολιτικές καταπολέμησης της παράνομης εργασίας των μεταναστών στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες και προτείνει λύσεις. Προτάσεις της έρευνας όπως π.χ. η χρήση Voucher για την καταπολέμηση της αδήλωτης οικιακής εργασίας υιοθετήθηκαν από την ελληνική νομοθεσία. Είναι δημοσιευμένη στα αγγλικά και ελληνικά στη σειρά ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α./EPEKSA Κείμενα έρευνας-Research Papers.

Έρευνα «Ο ρόλος των Μ.Κ.Ο. και των φορέων του Τρίτου Τομέα στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικών ομάδων»

Η έρευνα που βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν ελληνικές Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στον χώρο του κοινωνικού αποκλεισμού πραγματοποιήθηκε από την ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. και την Μ.Κ.Ο. ΠΡΑΚΣΙΣ το έτος 2009 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Συνεργασία για μια Συνεκτική Κοινωνία. Η έρευνα έδειξε ότι ενώ η Ευρωπαϊκή στρατηγική κοινωνικής ενσωμάτωσης και η εφαρμογή της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού (Α.Μ.Σ.) απαιτούν τον ενεργό ρόλο των Μ.Κ.Ο. και της κοινωνίας πολιτών στα στάδια του σχεδιασμού και της υλοποίησης αυτής της στρατηγικής ,στην Ελλάδα κάτι τέτοιο συμβαίνει μόνο περιορισμένα. Οι κοινωνικές Μ.Κ.Ο. που έχουν συσταθεί για να βοηθήσουν τις διάφορες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στην διαδικασία της κοινωνικής ένταξης δεν συμμετέχουν στην διαμόρφωση αυτής της πολιτικής.

Έρευνα- Μελέτη «Η παιδική προστασία στην Ελλάδα και η επεξεργασία ενός στρατηγικού σχεδίου δράσης για τον οριζόντιο συντονισμό των φορέων που ασχολούνται με την προστασία του παιδιού»

Η έρευνα και μελέτη της ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. ανατέθηκε από την Μ.Κ.Ο. «Χαμόγελο του Παιδιού». Προωθήθηκε στο Υπουργείο Υγείας και αποτέλεσε εθνικό στρατηγικό σχέδιο δράσης για την προστασία του παιδιού στην Ελλάδα. Διενεργήθηκε κατά το Β΄ εξάμηνο του 2008. Η έρευνα, που σημειωτέον είναι η πρώτη που έγινε στην Ελλάδα σε αυτή την έκταση καθώς συμμετείχαν 500 φορείς και οργανισμοί, καθώς και το αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο δράσης και οριζόντιας δικτύωσης χρησιμοποιήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη διατύπωση της εθνικής πολιτικής κοινωνικής προστασίας για το παιδί. Επιστημονικοί υπεύθυνοι της έρευνας ήταν οι Π. Αλτάνης και Χ. Οικονόμου. Εκδόθηκε στη σειρά ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α./EPEKSA Κείμενα έρευνας-Research Papers. Δημοσιεύτηκε ως τόμος με τον τίτλο «Σχέδιο Δράσης για την οριζόντια δικτύωση και το συντονισμό των υπηρεσιών και φορέων αλληλεγγύης προς το παιδί» από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα 2009.

Μελέτη «Η ενεργός γήρανση στο πλαίσιο του κοινωνικού Διαλόγου»

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. ανέλαβε έρευνα και συνέγραψε μελέτη για την διαχείριση της ενεργούς γήρανσης στο πλαίσιο του Κοινωνικού Διαλόγου το έτος 2007. Αναθέτων φορέας ήταν το ΚΕΚ ΑΚΜΩΝ. Συγγραφέας της μελέτης ήταν η Μ. Αγγελάκη. Η έρευνα εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΠ EQUAL, Μέτρο 3.2, Έργο «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών κοινωνικού διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» –Δράση 27: Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα κοινωνικού διαλόγου. Δημοσιεύτηκε στη σειρά ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α./EPEKSA, Κείμενα έρευνας-Research papers.