'Εντυπη ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών στους τομείς της υγείας, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης, 1.1/2007


Αναθέτων Οργανισμός: Υπουργείο Εσωτερικών- Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών-Ε.Τ.Ε.
Επικεφαλής φορέας: Μ.Κ.Ο. PRAKSIS
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α., Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας.
Περίοδος υλοποίησης: 2009

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη» (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) υλοποίησε πρόγραμμα «ΦΙΛΙΑ Ι» με αντικείμενο την ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών στους τομείς της υγείας, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης. Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας σύγχρονης έντυπης ενημερωτικής εκστρατείας που απευθύνεται στους υπηκόους τρίτων χωρών με σκοπό οι τελευταίοι να αποκτήσουν πλήρη γνώση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους στη νέα χώρα διαμονής τους και να πληροφορηθούν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και για τις υφιστάμενες διαδικασίες πρόσβασης σε αυτές. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν και εκτυπώθηκαν τρεις έντυποι οδηγοί με θέματα την υγεία, εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα στην ελληνική και αλβανική γλώσσα. Με το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε έτσι ένα σύνολο αλληλένδετων δράσεων ενημερωτικού χαρακτήρα, καθώς επίσης και δράσεων διάχυσης και πληροφόρησης σε χώρους συνήθους και εύκολης πρόσβασης των μεταναστών.