Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή υπεργολάβου για την παροχή Υπηρεσιών Οικονομικής Διαχείρισης της πράξης «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Γλυφάδας »


Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή υπεργολάβου για
την παροχή Υπηρεσιών Οικονομικής Διαχείρισης της πράξης «Δίκτυο Δομών
Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Γλυφάδας »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ