Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Για Το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης Στο Δήμο Γλυφάδας


Μετά από αίτημα του συμπράττοντα Δήμου Γλυφάδας και λόγω του περιορισμένου αριθμού αιτήσεων που υπεβλήθησαν σε ορισμένες θέσεις, ανακοινώνεται ότι παρατείνεται έως 29/2/2016 η προκήρυξη 2/2016 που αφορά στην υλοποίηση της πράξης «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ _ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ». Οι αιτήσεις που απερρίφθησαν ως εκπρόθεσμες, θα εξετασθούν κανονικά.