ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ


Ανακοινώνεται ότι μετά τη διενέργεια της δημόσιας κλήρωσης που έγινε στα γραφεία της εταιρείας σήμερα Δευτέρα 7/5/2018 και ώρα 12:00 η σειρά κατάταξης των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης με κωδικό 103 της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2017 είναι η ακόλουθη:

1ος  Θανοπούλου Λευκοθέα – Επιλεγείσα

2ος  Γκοργκόλια Ειρήνη – πρώτη επιλαχούσα  

3ος  Στασινός Γεώργιος – δεύτερος επιλαχών