Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Γλυφάδας


Τι είναι η Δομή:
Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» του Δήμου Γλυφάδας, αποτελείται από το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και τη «Παροχή Συσσιτίου».
Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» διανέμει σε τακτική βάση τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κ.λπ., σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Για την συλλογή των παραπάνω προϊόντων το «Κοινωνικό παντοπωλείο» συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, τα σχολεία και την τοπική κοινωνία.
Η «Παροχή Συσσιτίου» αφορά την δωρεάν διανομή γευμάτων σε πολίτες του Δήμου Γλυφάδας που το έχουν ανάγκη και έχει συγκεκριμένη δυναμικότητα παροχής γευμάτων. Πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, ενώ συνδέεται με τοπικούς φορείς όπως: επιχειρήσεις, σχολεία, ΜΚΟ, την τοπική κοινωνία κ.ά.
Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» του Δήμου Γλυφάδας, λειτουργεί με σταθερό ωράριο και το απαιτούμενο προσωπικό.
Επιπλέον, με τη βοήθεια του Κοινωνικού Λειτουργού που στελεχώνει τη Δομή παρέχεται ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και υποστήριξη των ωφελουμένων.
Τέλος, το προσωπικό της Δομής συντονίζει, ενισχύει και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εθελοντών στο όλο εγχείρημα.
Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι:
Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ» είναι μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Γλυφάδας. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι δύναται να είναι:
α) Έλληνες κάτοικοι του Δήμου
β) Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου
γ) Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, καθώς και δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.
Τα άτομα αυτά βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2017 με Δεκέμβριο 2017:

1η Δράση 11 /12/2017: Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση της «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών» του Δήμου Γλυφάδας, στα πλαίσια της θεατρικής παράστασης "Γοργόνες και Μάγκες" που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου.

2η Δράση 16/12/2017-17/12/2017: Συμμετοχή του προσωπικού της Δομής στις διήμερες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Γλυφάδας με την ονομασία "Κόκκινη Νύχτα" με σκοπό την διανομή φυλλαδίων και την συγκέντρωση τροφίμων.