Συντακτική Επιτροπή

Ιδρυτής- Εκδότης
Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Συντακτική Επιτροπή
Ναπολέων Μαραβέγιας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ανδρέας Μοσχονάς, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επιστημονικό Συμβούλιο
Jos Berghman, Catholic University of Louven
Eberhard Eichenhofer, University of Jena
Korel Goymen, Sabanci University, Istanbul
Ana Guillen, University of Oviedo
John Myles, University of Toronto
John Veit-Wilson, University of Newcastle
Κούλα Κασιμάτη, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Θωμάς Κονιαβίτης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σκεύος Παπαϊωάννου, Πανεπιστήμιο Κρήτης
'Aγγελος Στεργίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Λευτέρης Τσουλφίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δημήτρης Χαραλάμπης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιορδάνης Ψημμένος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επιστημονική Γραμματεία
Χριστίνα Καρακιουλάφη, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Χαράλαμπος Οικονόμου, Πάντειο Πανεπιστήμιο,
Μανόλης Σπυριδάκης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου