Γ' Εργαστήρι με θέμα «Φύλο, Μετανάστευση, Εργασία στην Ελλάδα της κρίσης. Προβλήματα της Δεύτερης Γενιάς»


Την Τετάρτη, 2 Απριλίου η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη διοργάνωσε στα Γραφεία της Εργαστήρι με θέμα: «Φύλο, Μετανάστευση, Εργασία στην Ελλάδα της Κρίσης. Προβλήματα της Δεύτερης Γενιάς» στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΩΡΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. Οι μετανάστριες γυναίκες γυρίζουν την πλάτη στην αδήλωτη εργασία».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ Γ' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ