Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας: Ο νέος θεσμός των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών, «5o Φεστιβάλ Εθνικών Κοινοτήτων. Μια πόλη, ένας κόσμος σε κίνηση», Δήμος Κορυδαλλού, 18 Σεπτεμβρίου 2011


Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας: Ο νέος θεσμός των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών, «5o Φεστιβάλ Εθνικών Κοινοτήτων. Μια πόλη, ένας κόσμος σε κίνηση»,  Δήμος Κορυδαλλού, 18 Σεπτεμβρίου 2011