Διακρατικό Εργαστήρι Καλών Πρακτικών για τα ΣΕΜ στην Αθήνα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεματικό Εργαστήριο
«Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Ένταξης: Η Ελληνική Εμπειρία»
Διοργανώνεται στην Αθήνα την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014, με τη συνεργασία του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Εργαστήριο Διαβούλευσης - Workshop με θέμα: «Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Ένταξης: Η Ελληνική Εμπειρία»

Το Εργαστήριο Διαβούλευσης σχεδιάστηκε και διεξάγεται στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (4.1.β/12) του Ετήσιου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Εστιάζει στη λειτουργία αλλά και περαιτέρω ενίσχυση του Δικτύου Συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναδεικνύοντας τη σημασία του διαλόγου, της ανταλλαγής απόψεων,
προβληματισμών, αλλά και καλών πρακτικών σε θέματα μετανάστευσης και ομαλής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.

Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Αγίων Αναργύρων - Καματερού, κ. Νικόλαος Παντελιάς.

Το Workshop διαρθρώνεται σε δύο θεματικές ενότητες ως εξής:
Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης
- Υπηρεσίες & Προγράμματα για την προαγωγή της ενσωμάτωσης των μεταναστών στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Αγγελική Οικονομοπούλου, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αγίων Αναργύρων -
Καματερού.

- Η εμπειρία Καλής Πρακτικής από την Αυστρία: από το πρόβλημα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της παρέμβασης, Christoph Planitzer, Administration Lower Austria, Coordination of Measures for Integration.

- Τοπικά Σχέδια Δράσης & Επιχειρηματικότητα των μεταναστών, Delia Stefenel, University “Lucian Blaga” of Sibiu, Romania.
- Ανάγκες των μεταναστών και ο ρόλος των μεταναστευτικών οργανώσεων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των Τοπικών Σχεδίων Δράσης, Παρεμβάσεις – Τοποθετήσεις εκπροσώπων μεταναστευτικών
οργανώσεων του Νομού Αττικής.

Τις εργασίες θα συντονίσει ο εμπειρογνώμονας κ. Χαράλαμπος Γραμματικόπουλος, από την Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.

Η διοργάνωση Θεματικών Εργαστηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Βαρκελώνη, Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Δήμος Πατρέων) αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις του Έργου. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται το βήμα για ένα γόνιμο διάλογο, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση ζητημάτων
που αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δραστηριοτήτων, την αξιολόγηση των ενταξιακών πολιτικών, καθώς και τη διαχείριση των πόρων για τη χρηματοδότησή τους.

Το Έργο υλοποιείται από την Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη –
ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α., την Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. και την Αναπτυξιακή
Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – ΑΔΕΠ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Δράση 4.1./12 «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασία», Έργο 4.1.β/12 «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας
μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο»
υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς Πόρους.